KÄYTTÖEHDOT


Yhdestä Puusta Oy:n sopimusehdot

Päivitetty 9.11.2019

1. Yleiset ehdot

Matokeisari.fi on Yhdestä Puusta Oy:n (Y:2471276-6) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Yhdestä Puusta Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Yhdestä Puusta Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa matokeisari.fi ja www.yhdestapuusta.com kotisivuilta.

Matokeisari.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Yhdestä Puusta Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhdestä Puusta Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Yhdestä puusta Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai -numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Yhdestä Puusta Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. 

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa osoitteessa ww.matokeisari.fi, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki. Asiakas voi tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostitse Yhdestä Puusta Oy:n.

Matokeisari.fi ja www.yhdestapuusta.com-sivustoilla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto

Hinnat eivät sisällä toimitusta ellei toisin ole mainittu. Tuotteet myydään tilaushetkellä voimassa olevalla hinnalla tai erillisen tarjouksen mukaisella hinnalla. 

4. Toimittaminen

Yhdestä Puusta Oy toimittaa tuotteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimitusaika-arvio on 2-10 vuorokautta.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät yhdestapuusta.com ja matokeisari.fi - sivuilta. 

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. 

6. Palauttaminen

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti.

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostotapahtumasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. 

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (https://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Yhdestä Puusta Oy:tä vastaan joko Yhdestä Puusta Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Yhdestä Puusta Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Yhdestä Puusta Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Yhdestä Puusta Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Yhdestä Puusta Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Yhdestä Puusta Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Yhdestä Puusta Oy 

Malmirajantie 11, 01690 Vantaa 

info@matokeisari.fi